Ny inntaksforskrift - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • Gisle Birkeland
  • 10. mar. 2014
  • 25. okt. 2014

Ny inntaksforskrift

Gjeldende for skoleåret 2014/15

Det er kommet ny inntaksforskrift for videregående opplæring som vil gjelde for inntak til skoleåret 2014-2015.

Inntaksforskriften er endret i forhold til vilkårene for inntak og dette vil kunne ha betydning for en del elever.

I forskrift til Opplæringslova § 6-28. Vilkår for inntak til Vg2 og Vg3 heter det: For inntak til Vg2 må søkeren ha bestått (karakterene 2 eller bedre) i alle de fag som er fastsatte i læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også de fagene som ikke avsluttes i Vg1 og det ikke settes standpunktkarakter i.

For inntak til Vg3 må søkeren ha bestått (karakteren 2 eller bedre) i alle de fag som er fastsatte i læreplanverket for programområdet Vg2 og utdanningsprogrammet Vg1, også de fagene det ikke settes standpunktkarakter i.

Elever som ikke fullfører og består sin opplæring og får karakterene 1 eller IV i enkelte fag, vil kunne risikere å ikke bli tatt inn som fulltidselev ved videre søk, fra Vg1 til Vg2 eller fra Vg2 til Vg3.  Hvis ikke alle fagene er bestått, kan elever søke seg inn som deltidselever eller søke om å bli behandlet individuelt. 

Skolen kan i enkelttilfeller vurdere om eleven har nok kompetanse til å kunne gå videre i opplæringsløpet.

Til inntaksforskriften:

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7