Fagdager og prøveplaner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • https://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/pages/Horten-vgs/174810332567294 https://plus.google.com/share?url=http://www.vfk.no/RSS-feed/
  • 18. sep. 2013
  • 03. okt. 2016

Fagdager og prøveplaner

Det er innført fagdager for stud.spes, påbygg, idrett og MK. Hver fredag har disse elevene fagdag hvor de får undervisning i samme fag hele dagen. Fagdagene rulleres i en periode på 7 uker.

I løpet av denne perioden vil en del av elevene få en fredag til studieøkt/ selvstudie. Disse fredagene vil bibliotek og klasserom være tilgjengelig på skolen. Veiledning kan avtales på forespørsel fra elev.

Lenker til oppdaterte oversikter:

Fagdager

Prøveplan