Forsøksskole - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

 

  • 04. feb. 2014
  • 10. sep. 2014

Melsom blir forsøksskole

Endring i agronomutdanningen; Melsom vgs. valgt som forsøksskole.

Det skal gjennomføres et forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner som innebærer to år i skole og to år i godkjent lærebedrift. Forsøket skal settes i gang fra høsten 2014, og det er dagens vg1-elever på Naturbruk som får mulighet til å bli med på det nye opplegget. Modellen som kalles “2 + 2”, vil avløse dagens ettårige agronomutdannelse (vg3 - landbruk).

I bekreftelsesbrevet fra Utdanningsdirektoratet om Melsoms deltagelse i forsøket, heter det at elever som deltar i forsøket 2014-15, vil få opplæring etter nye læreplaner for vg2 landbruk og gartnernæring. Etter endt opplæring i vg2 vil elevene kunne tegne lærekontrakt i agronom- og gartnerfaget. Kandidater som består fagprøven vil motta fagbrev og vitnemål på lik linje med kandidater i andre yrkesfaglige utdanningsprogram.

Bakgrunn

I underlagsmaterialet til forsøksordningen heter det bl.a. at “sviktende rekruttering til agronom- og gartnerutdanningen karakteriseres som et stort problem for bransjen.” For å møte sektorens behov for økt rekruttering innen disse fagområdene, vil regjeringen evaluere struktur og innhold i programområdet landbruk og gartnernæring i videregående opplæring. (Meld. ST. 9 (2011-12)

Videre stiller implementering av stadig nye forskrifter om dyrehold og teknologisk utvikling av maskiner/utstyr i næringene krav om en mer målrettet utdanning innenfor disse bransjene og ansatte med mer kunnskap og kompetanse.

Det tas sikte på at evalueringen av forsøkene skal foreligge i løpet av 2019.

Det som foreløpig er sikkert er at Melsom er plukket ut som forsøksskole. Utdanningsdirektoratet bebuder et møte 3. mars i år for forsøksskolene, der det vil bli informert om regelverk og forsøkets videre fremdrift.