Klage på karakter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

 

Klage på karakter

Prosedyre for å klage på en karakter, eller flere.

I skriv fra Vestfold fylkeskommune fremkommer følgende informasjon:

“Skolen har plikt til å informere elevene om muligheten for å klage på vurdering og må ha et system som ivaretar dette. Det bør opplyses om klageadgang, klagefrist, klageinstans og klagerutine, jfr. forskriften §§ 5-1 og 5-2.”

Klage fra elev

Eleven har ansvar for å levere skriftlig klage til skolen innen fristen, dvs. 10 dager fra kunngjøring av karakteren, jfr. forskriften § 5-5.

Eleven har rett til begrunnelse fra faglærer, jfr. forskriften § 5-7. Klagefristen blir avbrutt når klager ber om begrunnelse. Ny klagefrist løper fra klager har fått begrunnelse, jfr. forskriften § 5-5.

Klagen må være signert av eleven eller en som er gitt fullmakt til dette, alternativt sendt digitalt til skolens postmottak fra elevens skoleregistrerte epostadresse. Det er ønskelig at eleven har konferert med faglærer før klage sendes

Klagen bør begrunnes og eleven bør synliggjøre om hun/han:

  • er gjort kjent med kompetansemålene for opplæringen.
  • har møtt til og deltatt aktivt i opplæringen.
  • har fått vurdering med karakter og veiledning underveis i opplæringen.
  • har deltatt aktivt i vurderingen av eget arbeid.

Skjema for klage finner du ved å følge denne linken.