Agronomutdanning - mer praksis - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

Mer praksis inn i agronomutdanningen

Fra høsten 2015 er det klart for en ny forsøksordning for elevene på Naturbruk.

De som ønsker å bli agronomer får tilbud om opplæring i bedrift. Årets Vg2-elever blir de første som får denne muligheten.

Vestfold er ett av fem fylker som skal prøve ut denne forsøksordningen; og som eneste skole i fylket som tilbyr Naturbruk/agronomutdanning, vil Melsom vgs. bli sentral i opplegget. Opplegget har fått navnet «2+2». Det innebærer to år i skole og to år opplæring i bedrift. Dermed vil agronomutdanningen bli på lik linje med det som er vanlig innenfor andre yrkesfaglige utdanningsprogram.

Dagens ordning for agronomene er at de får vitnemål eller kompetansebevis etter tre år i videregående skole. Dette er et opplegg som blir sagt å være for teoretisk. Nå er intensjonen å gi den praktiske opplæringen innenfor næringen større plass.

Håpet er å få til en ny agronomutdanning som fører frem til fagbrev. At det skal bli mer attraktivt både for den som søker seg til yrket, og for arbeidsgivere som har behov for dyktige og kompetente medarbeidere. Fra bransjehold hilses forsøksordningen velkommen.

- Vi er veldig positive. Forhåpentligvis vil denne «2+2»-ordningen bidra til ny og økt rekruttering i næringen, sier Amund Kind som er rådgiver i Bondelaget i Vestfold. Han mener at det å satse på en grønn karrierevei er fremtidsrettet. Det vil også være mulig å fortsette innenfor utdanningssystemet etter et fagbrev. - Ungdommene skal vite at de er etterspurt, de som har mer praktisk erfaring.

Lærlingplass

Vestfold Landbrukstjenester vil fungere som opplæringskontor for Naturbruk. Daglig leder, Runar Wold, mener at ordningen vil være en veldig god kombinasjon av teori og praksis.
- Vår oppgave vil bli å sørge for at lærlingen får en læreplass, og at lærebedriften er der for lærlingen, og at hun eller han får den oppfølgingen som lærlingen trenger.

Wold forteller at det er informert om forsøksordningen i næringen, og at det har vært god respons. Derfor mener han at det skal la seg gjøre å skaffe de læreplassene som fremtidige agronomer etterspør.

- Det som kan bli en utfordring er å kunne tilby hele spekteret av aktiviteter; for landbruksnæringen spenner over et vidt felt. Men vi skal gjøre vårt beste, lover Runar Wold i opplæringskontoret.

Epilog

Forsøksordningen skal evalueres etter skoleåret 2019-20. Høsten 2020 vil vi vite om «2+2»-ordningen blir permanent.