Skolevalget 2015 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

 

  • 07. sep. 2015
  • 04. apr. 2016

Lav valgdeltagelse

- Morsomt. Bra. Engasjement. Burde presentert egne saker og kranglet mindre.

Var umiddelbare kommentarer fra noen elever om debatten og debattantene, etter at Melsom-utgaven av årets skolevalg var avsluttet. Valgdeltagelsen ble 42,2 prosent. Det ble avgitt 94 stemmer, men tre stemmer var blanke/ugyldige. (Valgresultatet finnes lenger ned i artikkelen.)

Flyktninger, skole og miljø. Det meste av debatten hadde utgangspunkt i disse tre temaene. I ordvekslingen om flyktninger var stridsspørsmålet hvor mange Norge skal ta imot. Panelet hadde også ulike oppfatninger om hvor hjelpen bør settes inn og hvor mye Norge bør bidra med.

Under behandlingen av «skolen» kom det en lang rekke innspill. Vi fikk høre om sidemål/nynorsk, etter-/videreutdanning av lærere, mer praksis inn i skolen, flere lærlingplasser, frafall, mobbing etc. Og ikke minst en oppgradering av skolehelsetjenesten med flere helsesøstre; en sak med stor grad av enighet i panelet. I flere innlegg ble satsingen begrunnet med at mange unge sliter med psykiske helseproblemer. En annen sak var privatskoler, og da fikk forsamlingen høre plusser og minuser etter kjente politiske skillelinjer.

Grønt skifte. Under miljødebatten ble kollektivtrafikk og rimelige bussordninger for ungdom luftet, sammen med utbygging av veier og jernbane. Panelet var innom klimautslipp, og at skal lønne seg med miljøvennlige løsninger. Pelsdyrnæringen ble viet oppmerksomhet, og det ble fastslått at nå har landet fått et eget dyrepoliti.

Valgresultatet og elev som stemmer.

Valgresultatet. I skolevalget ble listene for fylkestingsvalget i Vestfold benyttet. Totalt stiller 13 partier til valg i Vestfold, fem av disse hadde ikke representanter under skoledebatten.

Til høyre; Maria Berntsen «gjør sin borgerplikt» og legger valgseddelen i stemmeurnen. Pernille Øverjordet påser at alt foregår i korrekte former.

Honnør til en tålmodig elevskare som fulgte det politiske ordskiftet i innpå to timer - uten pause. Enkelte innspill fra debattantene vakte munterhet i salen, og vi tar sjansen på å formidle et par muntre utsagn, som også tar hensyn til den politiske balansen. Fra høyresiden som ønsket å forklare ulikheter mellom blå og rød politikk: «Himmelen er blå og at helvete er rødt!» Svaret fra den andre siden var at «Hjertet er til venstre og at blindtarmen er til høyre!»

Valgmedarbeidere og Hans Gøran Bjørk.

Kontroll. Før elevene fikk adgang til stemmelokalet måtte de registreres. Valgansvarlig Lars Gunnar Andresen (i midten) hadde god hjelp av Håvard Høier Sandvik og Cathrine Johnsen slik at alt gikk riktig for seg.

Til høyre; Hans Gøran Bjørk styrte debatten på en god måte.

Bildetekst til bildet øverst i artikkelen:
I panelet under skoledebatten deltok representanter fra åtte partier. Fra venstre, Snorre Log Skage, Rødt, Stine Komma, Sosialistisk Venstreparti, Camilla Bjørkmark, Arbeiderpartiet, Karoline Fadum, Senterpartiet, Jenny Freim, Kristelig Folkeparti, Anniken Haugan, Venstre, Nicolay Berge, Høyre og Ola Buvik Skedsmo, Fremskrittspartiet.