Den magiske fabrikken - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

Matavfall og gjødsel i klimavennlig prosess

Det er mye snakk om det grønne skiftet. Noen har allerede passert snakkestadiet.

På Rygg, utenfor Tønsberg, blir matavfall og husdyrgjødsel forvandlet til biogass og biogjødsel. Det skjer i «Den magiske fabrikken» som er et nasjonalt pilotprosjekt for biogjødsel og biogass. Selv om det har vært prøveproduksjon ved anlegget en tid, er offisiell åpning fastsatt til 1. juni 2016.

Matavfall er råstoff for produksjon av biogass.
Matavfall er råstoff i en klimavennlig prosess for å produsere biogass og biogjødsel.

På sikt kan aktiviteten ved fabrikken få betydning for Melsom vgs. - Vi ser jo at mye av det som ligger i det såkalte «grønne skiftet», henger godt sammen med kompetansemål innenfor Naturbruk, innleder rektor Roar Jenshagen. - Sammen med Gjennestad vgs. har vi inngått en intensjonsavtale med Vesar AS, der hensikten er å videreutvikle Naturbruk. (Vesar As er kortformen av Vestfold Avfall og Ressurs, og selskapets hovedoppgave er husholdningsrenovasjon for de fleste kommunene i fylket.)

Intensjonsavtalen gir også rom for å se på mulighetene for å danne et studie- og undervisningsprogram i videregående opplæring knyttet til høyteknologisk, bærekraftig, økologisk mat- og planteproduksjon.

- Intensjonsavtalen ble undertegnet like før jul, og nå er det søkt om prosjektmidler for å komme i gang. Vi har en styringsgruppe med representanter for Vesar, fylkeskommunen, Gjennestad og Melsom, forteller rektor Jenshagen. Som håper at man har en avklaring i løpet av våren i forhold til tildeling av prosjektmidler.

Fabrikkbesøk

Melsom har allerede innledet et samarbeid med «den magiske fabrikken», i og med at husdyrgjødsel fra fjøset inngår som råstoff for å produsere biogass og -gjødsel. I tillegg har Naturbrukelever vært på fabrikkbesøk for å ta magien i nærmere øyesyn.

Til Rygg og «den magiske fabrikken» fraktes det matavfall fra et området der det bor ca. 600.000 mennesker. Husdyrgjødsel hentes fra bondegårder i Vestfold. I tillegg vil anlegget kunne ta imot restavfall fra næringsmiddelindustrien i området rundt fabrikken.
Totalt har anlegget kapasitet til å ta imot 50.000 tonn matavfall og 60.000 tonn husdyrgjødsel. Den organiske gjødselen returneres til bøndene som bruker den i produksjonen av landbruksprodukter. I tillegg er det kapasitet til å ta ut 6,8 millioner Nm3 biogass, noe som kan erstatte 6,8 millioner liter diesel.

Inne i den magiske fabrikken på Rygg.
Naturbruk-elever fra Melsom får førstehånds info om "den magiske fabrikken" av assisterende daglig leder i Greve Biogass, Ivar Sørby.

- Pr. i dag brukes gassen som drivstoff på renovasjonsbilene som henter husholdningsavfall. Etter hvert vil også busser kjøre på biogass, forteller Ivar Sørby, assisterende daglig leder i Greve Biogass.
Han trives godt med være involvert i den klimavennlige forskningsvirksomheten som foregår på Rygg. - Det er også planer om å etablere et veksthus her, der vi kan utnytte gassen til oppvarming av drivhusene. Sier Sørby og tillegger med et smil at: - Vi har sluttet å snakke om «det grønne skiftet», vi gjør det …

Tankbil som frakter husdyrgjødsel, f.eks. fra Melsom til Rygg.
Til denne oppsamlingsplassen frakter tankbilen husdyrgjødsel fra bondegårder i Vestfold. Her havner også innholdet i gjødseltanken på Melsom.