Klagefrist - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

 

  • 16. jun. 2017
  • 15. jan. 2018

Klagefrister for eksamen Vg3

Klagefristen for eksamensresultatene er torsdag 29.juni.

En eventuell klage må være Melsom vgs. i hende senest fredag 30. juni .

Klageresultatet vil være klart ultimo september 2017  

HURTIGKLAGEBEHANDLING I NOEN SENTRALGITTE EKSAMENSFAG

I følgende fag kan klager på skriftlig eksamen bli hurtigbehandlet: Norsk hovedmål, Norsk sidemål, Biologi, Entreprenørskap og bedriftsutvikling og Markedsføring og ledelse. Hurtigbehandling forutsetter at ansvarlig Fylkesmann har kvalifiserte sensorer tilgjengelig.

For at en klage skal bli hurtigbehandlet er klagefristen forkortet. For å bli tatt med i hurtigklagebehandlingen må klagen være Melsom vgs. i hende før kl. 1500 fredag 23. juni.

Klageresultatet fra hurtigklagebehandlingen vil være klart fredag 30. juni etter kl. 1400. Klagere blir underrettet om klageresultatet pr. brev. Dersom resultatet av klagebehandlingen medfører endring av resultatet, vil vi utstede ny dokumentasjon og sende det samtidig

Vi gjør oppmerksom på at klagebehandling er ikke det samme som ny sensur. Det skal vurderes om den gitte karakteren er rimelig eller urimelig.  Det er også viktig å merke seg at karakteren kan både settes opp og ned.

Klageskjema finner du på skolens hjemmeside, eller du kan få det på skolens kontor.

Med vennlig hilsen
Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen
studierektor/eksamensansvarlig