Karriereveiledning for ungdomsskolen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
 • 01. nov. 2013
 • 14. sep. 2017

Karriereveiledning for 10. klasse

Synes du det er vanskelig å velge utdanning?

Karriereveiledning handler om å få hjelp til de vanskelige valgene, og det handler om at du må stille deg noen viktige spørsmål:

 • Hva har jeg lyst til å utdanne meg til?
 • Hva er målene mine?
 • Hvordan kan jeg komme dit?
 • Hva kreves det av meg for at jeg skal lykkes?
 • Hvem kan hjelpe meg på veien?

I ungdomsskolen har du jobbet med noe av dette i faget Utdanningsvalg. Du har også laget din egen karriereplan.

I videregående skole vil vi fortsette denne prosessen gjennom elevsamtaler og faglig oppfølging. Det er viktig for oss at du lykkes i å nå målene dine, og det er viktig for oss at du gjør din del av jobben for å nå målene dine.

I skolen er kontaktlærer og rådgiver viktige samtalepartnerer for deg. Ta kontakt og still spørsmål når du lurer på noe!

Hvilke rettigheter har jeg - og hvordan søker jeg?

Opplæringsloven gir alle elever som har fullført grunnskolen rett til 3 års opplæring i videregående skole. Dette kalles ungdomsrett. Retten til videregående opplæring må tas ut innen 5 år etter at opplæringen er påbegynt - og innen 6 år når opplæringen helt eller delvis blir gitt i lærebedrift. Elever som har et omvalg får et ekstra år med rett til videregående opplæring. Les mer om Ungdomsrett.

All søkning til videregående opplæring vil foregå på internett www.vigo.no. Les mer om dette på vfk.no/

Søknadsfristen er 1.mars hvis du er ordinær søker eller lærling. Søknad til særskilt inntak er 1. februar. Vær oppmerksom på at databasen vigo.no stenges etterat søknadsfristene er utløpt. Du får svar på søknaden din på vigo.no, på epost eller på sms hvis du har oppgitt mobilnummeret ditt. Det er ditt ansvar å undersøke hvilket tilbud du har fått. Informasjon om dette som alltid er oppdatert finner du på vilbli.no.

Du må bekrefte om du tar i mot plassen innen fristen du får oppgitt når du får svar. Hvis ikke du gjør det, mister du plassen. Du kan gi et forhåndssvar på om at du tar i mot skoleplassen du eventuelt får tilbud om.

Hvilke utdanningsmuligheter finnes i vgs?

Når du søker videregående skole har du i utgangspunktet 12 valgmuligheter fordelt på 3 studieforberedene program og 9 yrkesfaglige program. Du finner en fin oversikt de ulike programmene her: vilbli.no

Her er en annen nyttig side å søke på:

Jobbkompasset

Jobbkompassethttp://utdanning.no/jobbkompasset/