Historikk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 15. feb. 2017

Landbruksskolens historie

Da landbruksundervisningen allerede i 1825 slo rot på Sem gård i Borre, skyldtes det en enkelt mann: Jacob Sverdrup (1775-1841), den første landbrukslærer i Norge.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jacob_Liv_Borch_Sverdrup_(1775_-_1841)_(7859244812).jpg
Jacob Sverdrup

I 1825 kjøpte han gården Sem i Borre der han samme år startet sitt private praktisk/teoretiske akerdyrkningsseminar. Den første landbruksskolen i Norge var et faktum. I forhold til våre naboland, og rent internasjonalt, var dette meget tidlig. Sverdrup oppnådde å få lite hjelp til driften av sitt akerdyrkningsseminar. Grev Wedel hadde gitt ham en pensjon på 200 spd årlig, et beløp han med Wedels tillatelse brukte til beste for elever fra bondestanden. Etter søknad via statsråd Collet fikk han årlig et statstilskudd på 600 spd mot å gi åtte elever fra bondestanden gratis opplæring og opphold ved skolen.

 


Fossnes Landbruksskole 1895-1956

Johan Austeen ble den første bestyreren ved Fossnes landbruksskole.

Skolens formål angis i pkt 1 slik:
”Skolens Formål er å bibringe unge Mænd et hensiktsmessig Grunnlag for deres utdannelse til dugelige Landmænd”

I 1911 startet husmorskolen opp på Fossnes.

Melsom hovedgård

Så vidt en i dag vet, lå det opprinnelige Melsom syd for Vadumåsen og opp forbi fossen i Melsombekken. Melsom ble på 1650-tallet kjernen i en storgård den danske adelsmannen Vincent Bildt bygget opp. Bildt døde i 1658. Ved skjøte av 1664 solgte kona til Bildt til Madssøn-slekten, til lagmann Nils Toller som var inngiftet i slekten.Peder Wulf kjøpte gården i 1684. Ola Pederson Wulf overtok gården i 1711 og døde ugift i 1738. Mikkel Wulf overtok gården i 1738 og drev den frem til 1744. Jens og Johannes Wulf overtok gården etter sin far (1744), men Jens solgte sin halvpart til Johannes i 1756. Johannes solgte gården i 1768, etter 88 år med Wulfene som eiere.Nicolai Adler Paulssøn kjøpte gården i 1768, og solgte i 1770 til Kristen Mikkelsen.

I 1775 kjøpte Søren Rasmussen Melsom og tok Melsomnavnet til slektsnavn. Søren solgte i 1799 til Elias Winter Jørgensen for 26.500 riksdaler. Bergenseren Wilhelm Moen kjøpte i 1839 gården av Jørgensens arvinger. Moen bygde nytt våningshus på Melsom. Det er opprinnelsen til den nåværende hovedbygningen. Melsom ble igjen solgt i 1875 til Ragnvald Konow. August Butenschiøn ble ny eier i 1894. Butenschiøn solgte i 1908 til Georg Ellefsen, som fra før eide Skjærsnes. Under depresjonstiden etter første verdenskrig ble Melsom tvangssolgt til en gruppe ledet av A. Kiserud i 1923. I 1936 kjøpte disponent Elias Petterøe gården, og sønnen Tore drev den frem til Vestfold fylke kjøpte Melsom i 1946 for kr 550.000 etter pristakst.


Like før 2. verdenskrig ble den gamle driftsbygningen revet og erstattet med nåværende driftsbygning. Storgården Melsom har således hatt en meget skiftende historie fra klostergods til adelig sætegård, til konkursobjekt ett par ganger.

Landbruksskolen på Melsom ble innviet 30. april 1957. Ottar Fjærvoll ble Melsoms første rektor.

Maleriene i vestibylen ved gymsalen, malt av kunstneren Elsa Hagen, er gitt av Anders Jahre og Pelagos ved Carsten Bruun og.

I 1994 da ”reform 94” kom, skiftet skolen navn fra Vestfold Landbruksskole til Melsom videregående skole.