Eksamen som elev - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 20. sep. 2016

Eksamen som elev

Oppmelding til særskilt, ny eller utsatt eksamen

Særskilt eksamen

Ifølge forskrift til opplæringsloven har dere i videregående opplæring rett til særskilt eksamen hvis du får karakteren 1 i standpunkt og ikke er trukket ut til eksamen i faget (§ 3-33). Dette gjelder også i fag det ordinært ikke blir avholdt eksamen i. Du betaler ikke eksamensavgift. Du må selv melde deg opp til særskilt eksamen. Det presiseres at særskilt eksamen ikke gjelder for deg med IV. Særskilt eksamen avholdes normalt samtidig med ny og utsatt eksamen.

Ny eksamen

Du har rett til ny eksamen hvis du får karakteren 1 ved ordinær eksamen. Du betaler ikke eksamensavgift. Du må selv melde deg opp til eksamen. Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist.

Utsatt eksamen

Du har rett til utsatt eksamen når du kan dokumentere fravær ved ordinær, særskilt eller ny eksamen. Gyldig fravær til eksamen er i forskrift til opplæringsloven definert på følgende måte:

"Fråvær ved eksamen blir rekna som dokumentert når eleven eller privatisten er hindra frå å møte til eksamen, hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa."

Du må legge fram dokumentasjon for fraværet. Dersom du har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal det trekkes på nytt. Retten til ny og utsatt eksamen gjelder ved første påfølgende eksamen. Du beholder standpunktkarakteren i faget. Dersom du ikke går opp til første påfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og eventuell standpunktvurdering bortfaller.