Klagerett på karakterer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

Klagerett på karakterer

Har du spørsmål vedrørende standpunktkarakterer og 2. halvårskarakterer - ta kontakt med faglærer

Det vises til Forskrift til Opplæringsloven kap. 5

  • Det kan klages på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer og karakter i orden og i atferd
  • Ved muntlige og muntlig/praktiske eksamener kan det klages på formelle feil som kan ha hatt noe å si for resultatet. Dersom klageren får medhold, annuleres eksamenskarakteren og eleven har rett til å gå opp til ny eksamen. Samme regel gjelder for praktiske eksamener dersom det ikke foreligger dokumentasjon som gjør at en klagenemnd kan vurdere karakteren
  • Før man klager bør man snakke med faglærer. Dette er særlig viktig ved klage på skriftlig eksamen fordi karakteren også kan settes ned
  • Klagefristen er 10 dager fra den dagen eleven er gjort kjent med karakteren eller kunne ha gjort seg kjent med den

Her finner du informasjon om klagerutiner og skjema for klage på standpunkt- og eksamenskarakter, karakter i orden og adferd eller at eleven ikke har fått standpunktkarakter.

Link til faglærers dokumentasjon for fastsettelse av standpunktkarakter ved klage.