Tilrettelegging ved prøver og eksamen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 21. okt. 2013

Tilrettelegging ved prøver og eksamen

Hvem kan søke?

Behovet for tilrettelegging skal dokumenteres fra sakkyndig instans. Det kan være PPT, fastlege, BUPA, spesialpedagog etc. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med uttalelse fra lærer.

Elev/foresatte som mener eleven har behov for tilrettelegging må ta dette opp med faglærer og kontaktlærer ved skolestart for å prøve ut/vurdere tilretteleggingstiltak før søknadsfristen.

Det finnes to skjemaer, et som kun gjelder for pollenallergikere og et som gjelder andre. Begge skjemaene ligger på skolens hjemmeside og på It’s learning. Rådgiver har også skjemaene. Rådgiver kan også gi råd om tilretteleggingstiltak.

Elever som trenger ekstra tid grunnet pollenallergi, skal ha legeattest der det beskrives hvilken årstid eleven er mest plaget og hvilken effekt evt. medisiner har for elevens yteevne på skolen.

Det er elevens ansvar å skaffe riktig dokumentasjon og å søke. Dokumentasjonen skal være av nyere dato. Søknaden skal sendes i samråd med faglærer i faget og kontaktlærer. Kontaktlærer skal anbefale søknaden og foreslå tilrettelegging. De elever som har hatt tilrettelegging tidligere skoleår, må allikevel søke igjen innen fristen. Les mer her.

Søknaden sendes rådgiver ved elevtjenesten innen fristen 1. november. Søknader etter dette blir behandlet dersom ny informasjon har framkommet om elevens behov.

Rektor avgjør om søknadene skal innvilges.

Retten til særskilt tilrettelegging ved eksamen er hjemlet i forskrift til Opplæringsloven, kap. 3, § 3-32.
For mer informasjon, se Rundskriv SUE/Vg-96-008

Søknad om utvidet tid på prøver, heldagsprøver og eksamen for elever og privatister med pollenallergi (skjema 1)

Søknad om særskilt tilrettelegging av prøver, heldagsprøver og eksamen for elever og privatister (skjema 2)