Forsikringer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 10. aug. 2016

Informasjon om elevforsikring

Ulykkesforsikring for alle elever

Vestfold fylkeskommune har ulykkesforsikring for alle elever i KLP Skadeforsikring AS.

Mer informasjon om elevforsikring finner du på KLPs hjemmeside:
link til KLP-informasjon.

Forsikringen gjelder:
På skolens område og naturlig nærområde i skoletiden

  • På direkte vei mellom skole og hjemmet
  • Under deltakelse i undervisning, idrettsutøving, ekskursjoner, reiser, arrangement m.m. under skolens ledelse
  • Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen
  • For internatelever også under opphold på skole/internat utenfor ordinær undervisningstid, herunder trening med hest inne på skolens område i fritiden.

Foresatte og elever må ellers vurdere om de ser det nødvendig å tegne egen privat ulykkesforsikring for eleven. At de benytter egen hest, begrenser ikke elevulykkesforsikringens dekningsomfang, enten ulykkesskaden skjer på skolens område eller utenfor. Forsikringen gjelder for alle elever om de kommer til skade innenfor skolens område. Er det en del av skolens opplegg å trene utenfor skolens område, er også alle elever dekket av forsikringen om skaden skjer i skoletiden. Elevene bør likevel være aktsomme ved inngåelse av egen syke- og/eller ulykkesforsikring, og få bekreftet at det ikke er tatt forbehold i vilkårene om unntak for ”farlig idrett”, og at for eksempel hestesport ikke faller inn under det begrepet. De elevene som eier egen hest, må selv sørge for egen forsikring på hesten.

Forsikringen gjelder i hele verden. Skolen forutsetter at elevene har gyldig reiseforsikring den tiden de er elever ved Melsom videregående skole, da skolen ikke har slik elevforsikring. Dette er viktig for at elevene skal få dekket eventuelle tap som måtte oppstå under skoleturer og ekskursjoner.

For elever som av skolen, i kortere eller lengre tid, er utplassert i næringslivet som del av opplæringen, gjelder denne forsikringen også under oppholdet på utplasseringsstedet, samt på direkte reise til og fra dette. Disse utplasserte elevene er for øvrig også omfattet av Lov om yrkesskadeforsikring.