Vurdering - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

Retningslinjer for vurdering

Med rettigheter følger også plikter.

ELEVENS PLIKTER OG RETTIGHETER
Elevene skal møte til og delta aktivt i opplæringen. Stort fravær og manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler.

Lærerne skal følge med på elevenes utvikling og gi tilbakemeldinger som elevene lærer noe av. Læreren skal varsle eleven dersom elevens fravær fører til at læreren kan komme til å mangle grunnlag for å få fastsatt karakter i forbindelse med halvårsvurdering eller standpunktkarakter. Eleven skal gis mulighet til å rette opp forholdet 3.
 
Her finner du et hefte om vurdering som gir deg en oversikt over dine rettigheter og plikter. (Klikk for informasjonshefte om vurdring.)