Arbeidslivstrening - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

Arbeidslivstrening

Dette er et tilbud om tilrettelagt opplæring for ungdom som har særskilte behov for støtte og oppfølging.

Er du interessert i praktisk arbeid og aktivitet i naturen? Har du omsorg for dyr og miljø? Da kan Naturbruk arbeidslivstrening være noe for deg.

Dette er et tilrettelagt utdanningsprogram for ungdom med rett til spesialundervisning. Målgruppen er elever som i første rekke sikter mot tilrettelagt arbeid i offentlig eller privat virksomhet. Tilbudet kan også være aktuelt for elever som ønsker å bli lærekandidat.

Formålet med opplæringen

Mestring gir muligheter! Opplæringen tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for Naturbruk. Opplæringen skal legge til rette for at den enkelte skal få en første innføring innen naturbruksyrker.
I dette ligger mulighet til å utvikle praktiske ferdigheter. Du vil få innsikt i naturbasert produksjon og aktivitet.

Opplæringen skal legge til rette for at elevene opplever mestring i ulike arbeidssituasjoner. Videre legges det vekt på å utvikle samarbeidsevne og omsorg for mennesker, dyr og miljø. Gjennom hele opplæringen er det fokus på grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse for å mestre livet og delta i fellesskap med andre.

Sluttkompetanse

Ved endt opplæringen skal eleven være rustet for å kunne fungere i et tilrettelagt arbeidstilbud. Dette kan være innen Naturbruk eller et annet programområde eleven har fått kjennskap til og fungerer godt i.

Eleven skal i tillegg til sin fagkompetanse ha fått opplæring i grunnleggende regler i arbeidslivet. Det tenkes her på det å komme til avtalt tid, samarbeid i grupper, forstå viktigheten av utholdenhet i mindre artige arbeidsoppgaver.

Hvilke muligheter for tilrettelagt arbeid som finnes etter endt skolegang, vil være med på å påvirke undervisningen for den enkelte elev. Dette gjøres i samarbeid med elev, foresatte og den enkelte kommune.

Det kan også være mulighet for at elever, etter to år på skolen, kan gå inn i et lærekandidatløp, med tanke på å få en mer formell fagkompetanse.

Brobygging

AHT-avdelingen ved Melsom vgs. har en snekkergruppe. Denne videosnutten viser gruppens arbeid med å restaurere broen over Melsombekken ved utløpet i Melsomvik.