MK Vg3 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs

MK Vg3

Yrkesfaglig utdanningsprogram fortsetter for elever som begynte på Medier og kommunikasjon høsten 2015.

Opplæringen i Medier og kommunikasjon på Vg3 består av ett programfag og fem fellesfag. I tillegg kan elevene å fordype seg i tekst, lyd eller bilde i faget valgfritt programfag. Nedenfor følger en oversikt over programfagene og fellesfagene. 

Programfag

Medier og kommunikasjon - 140 årstimer
Valgfritt programfag - 140 årstimer
På Vg3 kan du velge mellom VPF Tekst og VPF bilde

Medier og kommunikasjon

Innholdsproduksjon Hovedområdet omfatter produksjon av innhold i medieprodukter i ulike sjangrer til ulike medier. Hovedområdet inkluderer ulike faser i av et medieprodukt 
og forhold knyttet til kommunikasjon, etikk og gjeldende regelverk. Innholdsproduksjon omfatter arbeid med skriftlige og sammensatte tekster og utvikling 
av uttrykksformer og virkemidler i medieprodukter. 
Medier i samfunnet Hovedområdet omfatter forhold knyttet til innhold, presentasjonsformer og publisering innen tradisjonelle og nye medier. I hovedområdet inngår drøfting av medienes rolle og innflytelse på individ og samfunn nasjonalt og internasjonalt, og problemstillinger knyttet til demokratiske og etiske retningslinjer for medienes virksomhet. 


Valgfritt programfag
Elevene må velge mellom VFP tekst eller VFP bilde.

Tekst
Tekstproduksjon Hovedområdet omfatter produksjon av skriftlige tekster, og slike tekster i samspill med bilde og lyd. Det inngår å utøve kildekritikk og lage 
tekstprodukter i samsvar med etiske normer og gjeldende regelverk. 
Tekstdesign Hovedområdet omfatter bruk av ulike virkemidler i bearbeiding av tekst. Det omfatter produksjon av tekst for krysspublisering og tilrettelegging av tekst 
for ulike bruksområder. Det inngår også å redigere og vurdere tekster og anvende uttrykkshistorie for å utvikle eget uttrykksregister. 

Bilde
BildeproduksjonHovedområdet omfatter utforsking av bilders fortellerpotensial gjennom arbeid med bildeproduksjoner på location og i studio. Det inngår videre å 
planlegge, lage, vurdere og dokumentere bildeproduksjoner etter yrkesfaglige standarder og i samsvar med etiske normer og gjeldende regelverk. 
Bildebearbeiding Hovedområdet omfatter redigering av bilder for å forsterke uttrykket og sluttføre produksjonen. Det inngår også å forstå bilders påvirkningskraft og formidlingsevne og å kunne bruke denne kompetansen i egne produksjoner. I hovedområdet inngår videre å bruke uttrykkshistorien for å utvikle eget uttrykksregister. 

Fellesfag

Norsk - 281 årstimer
Historie - 140 årstimer
Kroppsøving - 56 årstimer
Naturfag - 84 årstimer
Matematikk 2PY - 140 årstimer