Naturbruk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 08. mai. 2013
  • 29. sep. 2017

Naturbruk

Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. Utdanningsprogrammet gir mulighet for videre studier ved høgskoler eller universiteter og for arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Skolen har et stort og attraktivt hestemiljø med profesjonelle lærerkrefter med heste- og sprangridningskompetanse på nasjonalt nivå.

I Vg1 vil du få en grunnleggende opplæring innen de fleste sider av vanlig landbruksdrift. Det blir innføring i jordlære og plantedyrking, fóring og stell av husdyr og skogbruksarbeid. Opplæring i teknikk og håndverk er en viktig del av Vg1. Mye av den praktiske undervisningen vil innebære arbeid i vanlig gårdsdrift. Du vil få lære mye om natur og friluftsliv og være med på ulike turer. Du kan fordype deg i det du interesserer deg mest for. På Melsom kan du fordype deg i: hest, hund, landbruk og dyrepleie.

Etter Vg1 Naturbruk kan du gå videre på Vg2 Heste- og hovslagerfag eller Vg2 Landbruk og gartnernæring. Alle retningene kan gi studiekompetanse med Vg3 Naturbruk studieforberedende. I faget Naturforvaltning på Vg3 setter vi søkelys på et økologisk bærekraftig samfunn. Et av målene er å utvikle et engasjement for samfunn og natur og bruke denne på en god måte.

Naturbasert aktivitet er et fag i Naturbruk. Slik aktivitet kan f.eks. være en fjelltur som videosnutten viser.

 

 

Du har 2 valg etter vg2

 

VG1

Felles for alle

VG2

Du velger mellom disse to programmene

 

 

 

 

enten VG3

 

eller FAGBREV

2 års læretid

 

 

NATURBRUK

 

6 timer valgfri  fordypning i:

-Hest og hestesport,

-Hund,

-Dyrepleie eller

-Landbruk


17 timer programfag

12 timer fellesfag

HESTE- OG HOVSLAGERFAG

 

9 timer fordypning i:

-Hest

 

17 timer programfag

9 timer fellesfag

 

 

 

STUDIE-

FORBEREDENDE

 

Du oppnår generell studiekompetanse og er ferdig etter 3 år.

 

5 timer programfag

5 timer valgfritt programfag

25 timer fellesfag

 

 

HESTEFAGLÆRT


eller

 

HOVSLAGER

LANDBRUK OG GARTNERNÆRING

 

9 timer valgfri  fordypning i:

-Hest og hestesport,

-Hund,

-Dyrepleie eller

-Landbruk

 

17 timer programfag

9 timer fellesfag

 

 

 

 

AGRONOM/

LANDBRUK

 

 

 

Du har 2 valg etter VG2:

 

VG1

Felles for alle

VG2

Du velger mellom disse to programmene

 

 

 

 

enten VG3

 

eller FAGBREV

2 års læretid

 

 

NATURBRUK

 

6 timer valgfri  fordypning i:

-Hestesport,

-Hest utplassering,

-Hund,

-Dyrepleie eller

-Landbruk utplassering.


17 timer programfag

12 timer fellesfag 

HESTE- OG HOVSLAGERFAG

 

9 timer fordypning i:

-Hest utplassering,

-Hestesport eller

-Dyrepleie utplassering.

 

17 timer programfag

9 timer fellesfag

 

STUDIE-
FORBEREDENDE

Kan velges uansett hvilket program du valgte i Vg2. Du oppnår generell studiekompetanse og er ferdig etter 3 år.

5 timer programfag

5 timer valgfritt programfag

25 timer fellesfag

 

 

 

LANDBRUK (Agronom)

Har du valgt Landbruk og Garnernæring i Vg2, kan du gå Landbruk i Vg3.

Dette gir Yrkeskompetanse.

 

Hvis du gikk Heste- og Hovslagerfag i Vg2, kan du ta følgende fagbrev:

HESTEFAGLÆRT


eller

 

HOVSLAGER

LANDBRUK OG GARTNERNÆRING

 

9 timer fordypning i:

-Hest utplassering,

-Hestesport

-Hund,

-Dyrepleie 
 utplassering eller

-Landbruk 
 utplassering. 

 

17 timer programfag

9 timer fellesfag