Heste- og hovslagerfag Vg2 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 21. jan. 2016

Heste- og hovslagerfag Vg2

Opplæringen i Heste- og hovslagerfag på Vg2 består av tre programfag og fire fellesfag. I tillegg kan elevene å fordype seg i ulike retninger innen hestenæringen. Nedenfor følger en oversikt over programfagene, fellesfagene og tilbudene i prosjekt til fordypning.

Programfag

Aktiviteter med hest - 141 årstimer
Hest og hestehold - 168 årstimer
Stalldrift - 168 årstimer

Aktiviteter med hest

Programfaget omfatter aktiviteter knyttet til omgang med og bruk av ulike typer hester innen tradisjonelle og nye bruksområder. Det handler om stell, håndtering, kjøring, ridning og andre aktiviteter. I dette inngår valg, bruk, tilpasning og vedlikehold av utstyr.

Hest og hestehold

Programfaget omfatter hestens biologi og atferd, forebyggende helsearbeid og sykdomslære. I dette inngår hestens bein og hover. Videre dreier programfaget seg om hestens eksteriør og bevegelse, og om trening, fôring og avlsarbeid. Programfaget omhandler også profesjonelt hestehold og gjeldende regelverk.

Stalldrift

Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsprosesser og yrkesøvelse innen daglig drift av stall. Økonomistyring, kvalitetssikring og utvikling og etablering av hest som næring inngår i programfaget. Videre handler programfaget om utstyr, redskaper, verktøy og materialer og grunnleggende teknikk og håndverk. Programfaget dreier seg også om sammenhengen mellom yrkesutøvelse, arbeidsmiljø, naturvern, friluftsinteresser og økonomi. Videre handler programfaget om krav og normer i arbeidslivet, gjeldende regelverk og sikkerhets- og miljøtiltak knyttet til aktiviteter og arbeidsoppgaver.


Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning - 253 årstimer

Fellesfag

Engelsk - 56 årstimer
Kroppsøving - 56 årstimer
Norsk - 56 årstimer
Samfunnsfag - 84 årstimer