Landbruk og gartnernæring Vg2 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 28. mar. 2017

Landbruk og gartnernæring Vg2

Landbruk på Melsom

Den ordinære opplæringsmodellen for fagene landbruk er tre år i skole.

Opplæringen i Landbruk og gartnernæring på Vg2 består av tre programfag og fire fellesfag. I tillegg skal elevene velge et fordypningsfag (PTF). Nedenfor følger en oversikt over programfagene, fellesfagene og tilbudene i yrkesfaglig fordypning (YSK).


Programfag

Produksjon, miljø og kvalitet - 140 årstimer
Forvaltning og drift  - 140 årstimer
Landbruk - 197 årstimer

Produksjon, miljø og kvalitet

Programfaget omfatter arbeidsprosesser, miljø og dokumentasjon som er felles for landbruket og gartnernæringen. Programfaget dreier seg om yrkes- og næringsdrift i varierende naturtyper og under varierende forhold. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for landbruks- og gartnernæringene, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og kvalitets- og sertifiseringssystemer.

Forvaltning og drift

Programfaget dreier seg om forvaltning av naturressurser i et langsiktig perspektiv og innenfor økologisk forsvarlige rammer. Næringsdrift med utgangspunkt i lokale naturressurser, utvikling av nye produkter og etablering av ny næringsvirksomhet inngår i programfaget. Det handler også om mulige konflikter mellom næringsvirksomhet og miljø. Programfaget dreier seg om økonomisk terminologi, enkel regnskapsføring og regnskapsanalyser. Programfaget omtaler også forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i landbruks- og gartnernæringene.

Landbruk

Programfaget omfatter arbeidsprosesser i landbruket og er knyttet til arbeid med jord, fôr- og matplanter, produksjonsdyr og teknologi. I dette inngår livsprosesser hos dyr og planter og samspillet i naturen. Videre handler det om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Bruk og vedlikehold av bygninger, traktorer, maskiner og teknisk utstyr hører også med. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for økologisk og konvensjonell husdyr- og planteproduksjon i landbruket.

LENKE TIL LÆREPLANEN


Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning - 253 årstimer               

Hva kan du fordype deg i på Melsom vgs?

Landbruk
Hest 
Hund
Dyrepleie

Fellesfag

Engelsk - 56 årstimer
Kroppsøving - 56 årstimer
Norsk - 56 årstimer
Samfunnsfag - 84 årstimer