YFF Dyrepleie - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 28. mar. 2017

YFF Dyrepleie

De elevene som velger denne fordypningen bør være interessert og motivert for sin skolegang, og ha som ambisjon å få arbeide med dyr. Undervisningen består av teori og praksis. Vår lærer er veterinærutdannet og har lang erfaring fra yrket. Elever som velger yrkesfaglig fordypning i dyrepleie vil i perioder være utplassert i virksomheter. Hovedtyngden av utplasseringen er på vg2. Elevene vil gjennom utplasseringsperiodene få innblikk i ulike yrker, og får samtidig mulighet til å knytte viktige kontakter for framtiden.

 

Kompetansemål – Vg1:

Yrkesfaglig fordypning i dyrepleie skal gi grunnleggende kunnskaper om dyresykdommer og skader samt håndtere og pleie dyr ved undersøkelse, behandling og etterpleie. Elevene skal også få kjennskap til medisinsk utstyr, terminologi og begrep.

• Ha kunnskap om prinsippene for behandling av skader og sykdommer hos våre vanligste husdyr samt kunne gi førstehjelp.
• Kunne håndtere dyr ved undersøkelser, behandling og rekonvalesens.
• Kunne gi enklere pleie og behandling samt behandling som instrueres av dyrepleier eller veterinær.
• Ha kunnskap om hygienerutiner i veterinærarbeid samt kunne bruke personlig beskyttelse.
• Ha kunnskap om vanlige medfødte og arvelige sykdommer og defekter hos dyr.
• Kunne identifisere og anvende medisinsk utstyr
• Ha grunnleggende kunnskap om journalføring
• Ha kunnskap om vanlige termer og begrep i veterinærmedisin.
• Kjenne til utfordringer som kan oppstå i kontakten med eier av syke dyr og for eksempel avlivning.


YFF dyrepleie – Vg2:

Yrkesfaglig fordypning i dyrepleie skal gi grundig kunnskap om organsystemets sykdommer hos vanlige selskapsdyr. Elevene skal også få grundig kunnskap om hvordan man praktisk håndterer og behandler dyr ved en veterinærklinikk og hvordan legemidler skal hånteres.

• Ha grundig kunnskap om begreper og termer i veterinærmedisinen
• Ha grundig kunnskap om vanlige selskapsdyrs organsystem og sykdommer.
• Ha grundig kunnskap om dokumenthåndtering
• Ha grundig kunnskap om hvordan man praktisk håndterer og behandler dyr ved en veterinærklinikk
• Ha grundig kunnskap om hvordan håndtere legemidler.
• Ha gjennomført og presentert et selvvalgt fordypningsemne
• Ha deltatt i praktiske øvelser.