Studieforberedende Naturbruk Vg3 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://www.facebook.com/Melsom.vgs
  • 21. okt. 2013
  • 08. sep. 2014

Studieforberedende Naturbruk Vg3

Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Opplæringen i Naturbruk studieforberedende på vg3 består av ett programfag og fem fellesfag. I tillegg kan elevene å fordype seg i  entreprenørskap og bedriftsutvikling i faget valgfritt programfag. Nedenfor følger en oversikt over programfagene,  valgfritt programfag og fellesfag


Programfag


Naturforvaltning - 140 årstimer

Naturforvaltning

Forvaltning av natur
Hovudområdet omfattar naturforvaltning som omgrep og dei tradisjonane og siktemåla fagområdet har. Vidare omfattar det organisering av arbeidet, regelverk og utfordringar knytte til vern og bruk av naturen.

Natur, næring og aktivitet
Hovudområdet omfattar gangen i å etablere eiga næringsverksemd og det sentrale regelverket knytt til dette. I hovudområdet inngår også kreativitet, innovative prosessar og nyskaping i tilknyting til naturbaserte næringar og aktivitetar.

Kartlegging, plan og tiltak
Hovudområdet omfattar arbeidsmåtar og metodar innan naturforvaltning med utgangspunkt i reelle problemstillingar i eitt eller fleire geografiske område i Noreg eller i utlandet. I dette inngår kartlegging av utvalde naturressursar og registrering av menneskeleg bruk. Vidare dreiar seg om ulike interessegrupper, aktuelle tiltak og utviklingsmodellar knytte til bruk og vern.

 

Valgfritt programfag

Entreprenørskap og bedriftsutvikling - 140 årstimer

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Entreprenørskap
Hovedområdet Entreprenørskap handler om begrepet entreprenørskap i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng og hvilken rolle entreprenørskap spiller for idéutvikling og verdiskaping. Sentralt i hovedområdet er identifikasjon av muligheter, kreativitet, nettverk, etikk og miljø.

Etablering
Hovedområdet Etablering handler om å identifisere forretningsmuligheter og gjøre noe med disse. Forretningsplan, selskapsformer, kapitalbehov og stiftelse av en bedrift inngår i hovedområdet.

Drift
Hovedområdet Drift handler om å planlegge og drive en virksomhet. Det dreier seg om arbeidsoppgaver knyttet til ledelse, produktutvikling, markedsføring, salg, økonomi og personalpolitikk.

Bedriftsutvikling
Hovedområdet Bedriftsutvikling handler om hvordan en virksomhet kan utvikles. Det dreier seg om videreutvikling av forretningsideer, behovet for endring i selskapsformer og ulike strategier for ledelse, organisering, økonomi, personalpolitikk og markedsføring. Etikk og miljø inngår i hovedområdet.

Innovasjon
Hovedområdet Innovasjon handler om hvordan virksomheter kan øke konkurranseevne og verdiskaping gjennom innovasjon knyttet til produkt og produksjonsprosesser, ledelse, bedriftskultur og forretningsmodeller.

Internasjonalisering
Hovedområdet Internasjonalisering dreier seg om hvordan norske virksomheter kan være aktører i internasjonale markeder. Sentrale temaer er internasjonale økonomiske organisasjoner, internasjonale markeder og sosiale, etiske og miljømessige problemstillinger knyttet til internasjonal produksjon og handel.

 
Fellesfag

Norsk - 281 årstimer
Historie - 140 årstimer
Matematikk 2PY - 140 årstimer
Naturfag - 84 årstimer
Kroppsøving - 56 årstimer