PPT - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 03. mai. 2013
  • 26. mar. 2015

Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)

Ingunn Skodvin-Hvammen er PP-rådgivere ved skolen.

Hvor finner du meg?

Jeg deler kontor med helsesøster og er stort sett å treffe på skolen på onsdager.
Du kan også nå meg per e-post eller telefon de andre ukedagene:

Tlf. kontor: 33344053 Mobil: 99625016

E-post: ingunns1@vfk.no

Etter avtale kan jeg også treffes på mitt kontor i Stoltenbergsgate 38, Tønsberg.

 

Hva er PPT?

PPT skal bidra til at ungdom/elever/lærlinger/lærekandidater med rett til videregående opplæring får differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring, samt personlig veiledning og råd i vanskelige livssituasjoner.

PPT samarbeider med lærere, rådgivere og helsetjenesten på skolen i forhold til oppfølging av elever og skolemiljø.


PPT har taushetsplikt vedrørende opplysninger vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid.


Med en PP-rådgiver kan du snakke om:

  • Faglige utfordringer
  • Skolemiljø
  • Personlige vansker

Velkommen!

Hilsen Ingunn Skodvin-Hvammen