Sosialpedagogisk veiledning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 10. okt. 2013
 • 10. okt. 2013

Sosialpedagogisk veiledning

Personlige/ sosiale forhold

Av og til kan det oppstå situasjoner i livet som er vanskelig å takle.
Noen kan få problemer som de ønsker å dele med andre, diskutere med noen  eller få hjelp til å løse.
Det kan dreie seg om:

 • personlige ting
 • psykiske problemer som angst og depresjon
 • vansker på skolen som f.eks. mistrivsel eller mobbing
 • problemer i forhold til medelever eller lærer
 • familieproblemer
 • spiseforstyrrelser
 • rusproblemer

I slike situasjoner kan du ta kontakt med oss rådgivere.
Noen ganger kan vi sammen finne løsninger. Andre ganger kan det være nødvendig å trekke inn hjelp fra andre sakkyndige personer.
Det kan for eksempel være:

 • helsesøster
 • PP-tjenesten
 • psykolog

Du skal vite at vi som rådgivere har taushetsplikt, og at vi aldri går videre med personlige opplysninger uten din godkjenning.