Målsetting og verdier - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 08. okt. 2013
  • 10. okt. 2013

Målsetting og verdier

MÅLSETTING:

Læringssenteret skal virke stimulerende og gi rom for utvikling både faglig, kulturelt og sosialt. Det skal være en arena som virker integrerende og er en møteplass for alle elever uavhengig av sosial, kulturell og etnisk bakgrunn. Vi skal virke som et bindeledd mellom klasser og klassetrinn, mellom elever og personale fra alle avdelinger og seksjoner.

1. Faglig stolthet

Læringssenteret skal gjennom bruk av IKT være et nasjonalt fyrtårn for skolebibliotekvirksomhet.

Vi skal lete etter nye måter å formidle kunnskap og litteratur på.

Vi skal arbeide for å ha en bred basiskompe-tanse med god spisskompetanse innen

skolens kjerneområder. Personalet som team skal yte god førstelinje-tjeneste med effektiv brukerstøtte innen IKT og god veiledning innen skjønnlitteratur og referansespørsmål. Vår faglige kompetanse og evne til å formidle denne til ulike brukergrupper skal være så god at vi bidrar til å øke elevenes motivasjon for å fullføre og bestå studiene ved skolen.

2. Inkluderende holdning

Læringssenterets lokaler utformes på en slik måte at alle skolens elever og ansatte finner rom for individuell utvikling. Vi ønsker å fremstå som en møteplass hvor alle finner tjenester, produkter og løsninger som er riktige og styrker identiteten og den personlige utviklingsmuligheten.

Vi ønsker at våre holdninger og vårt arbeid skal bidra til å forhindre frafall og få flere til å fullføre sine studier ved skolen.

3. Engasjert samarbeid

Gjennom idéen om stadig å være i forandring, ønsker vi å være attraktive i en pedagogisk sammenheng. Vi ønsker å legge til rette for en arena som er fleksibel og kan tilpasse seg ulike typer behov sett i et pedagogisk lys. Vi ønsker å samarbeide om tekniske installasjoner, utsmykning, planlegging og drift av arealet. Det er et mål at elevene i undervisningen kan bidra med produkter som stilles ut og blir en del av utstillinger eller installasjoner. Gjennom inngående kjennskap til læreplanene ønsker vi å kunne opprette samarbeidsgrupper med nøkkellærere og egnede faggrupper, slik at læringssenteret fremstår som et spennende laboratorium og utstillingslokale. Når byggeprosessen er gjennomført, ønsker vi å videreutvikle samarbeidet til å gjelde faste utstillingsgrupper, markedsføringsgrupper, og utviklere av installasjoner.

 

 

4. Nærhet

Vi ønsker å være et team som gir støtte til alle brukergrupper på skolen. Vårt team er sammensatt både i alder og faglig bakgrunn. Vår ulikhet skal være en styrke slik at vi kan gi et større nedslagsfelt og kan dekke flere brukergruppers behov. Gjennom uformelle aktiviteter, elevutstillinger og ulike samarbeidsgrupper ønsker vi at nærhet på læringssenteret også skal gjenspeiles i elevenes holdning til eget læringsmiljø.

Vi har også et mål om å være en møteplass mellom lokalmiljøet og skolen. Ved tydelig å kommunisere vår rolle som en lokal skole, ønsker vi å være med på å skape en identitet og tilhørighet i lokalmiljøet.