Oppgaveskriving - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 29. jan. 2015
  • 03. feb. 2015

Oppgaveskriving

Disse sidene vil gi deg råd og veiledning i informasjonssøk, kildekritikk og organisering av kildene du har funnet.

... å søke og finne informasjon på målbevisste måter...

Informasjonskompetanse er oversatt fra det engelske uttrykket Information Literacy som blir beskrevet på denne måten på IFLAs nettsider:

...information literacy and lifelong learning are the beacons of the Information Society, illuminating the courses to development, prosperity and freedom.

Information Literacy lies at the core of lifelong learning. It empowers people in all walks of life to seek, evaluate, use and create information effectively to achieve their personal, social, occupational and educational goals. It is a basic human right in a digital world and promotes social inclusion of all nations.

Lifelong learning enables individuals, communities and nations to attain their goals and to take advantage of emerging opportunities in the evolving global environment for shared benefit. It assists them and their institutions to meet technological, economic and social challenges, to redress disadvantage and to advance the well being of all. (Beacons of the Information Society: The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning | IFLA, 2005)

Den norske oversettelsen "informasjonskompetanse" er i dag debattert. Ulike kilder forstår dette ulikt. Felles for all undervisning innen "information literacy" er

  • informasjon om ulike typer kilder
  • hvordan søke etter informasjon
  • vurdering av ulike kilder
  • hvordan bruke kildene korrekt (sitere, henvise og lage referanselister)

På disse sidene finner du en innføring i dette.

Mer hjelp til å forstå og øve

Mer om  informasjonskompetanse kan du finne på nettet:

Informasjonskompetanse. (2014, januar 31). Wikipedia, . Hentet 12:32, 29. januar 29 2015 fra //no.wikipedia.org/w/index.php?title=Informasjonskompetanse&oldid=12937881 

Beacons of the Information Society: The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning | IFLA. (2005, november 9). Hentet 29. januar 2015, fra http://www.ifla.org/publications/beacons-of-the-information-society-the-alexandria-proclamation-on-information-literacy

 

Gode veiledninger finner du også ved de ulike høyskolene og universitetene

Søk & Skriv som tilhører Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen.

VIKO - Veien til informasjonskompetanse. VIKO er et interaktivt kurs i informasjonskompetanse laget for studenter ved NTNU. Det består av syv ulike moduler eller deler og skal kunne brukes til hjelp i informasjonssøking og oppgaveskriving.