2. Velg riktig kilde - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 28. jan. 2015
 • 10. feb. 2015

2. Velg riktig kilde

Når du skal søke etter informasjon til en oppgave, bør du sette deg ned å tenke gjennom hva du har behov for før du går i gang. Still deg noen spørsmål, gjør notater og planlegg informasjonsarbeidet ditt. Dette vil gjøre at du jobber mer effektivt.

Spørsmål du bør stille deg:

 • Hva kan jeg fra før?
  Er dette en nytt emne for deg, vil du kanskje ha behov for ordbøker og leksika som hjelper deg til å finne litt generelt om emnet. Du vil få flere ord du kan bruke for å søke mer informasjon. Bruk f.eks. Wikipedia for å finne flere ord å søke på. Er emnet innen et spesielt fag, vil det finnes fagleksika, ordbøker og andre håndbøker du kan benytte i tillegg.  Er du godt orientert innen fagfeltet, kan du kanskje benytte fagbøker og tidsskrifter i tillegg?
 • Hvor omfattende er oppgaven?
  Er oppgaven en kort innføring eller et lite foredrag, vil du høyst sannsynlig ikke ha tid eller mulighet til å lese fagbøker for å få en oversikt. Start med leksika og håndbøker. Har du bedre tid, bruker du dybdeinformasjon i bøker og fagtidsskrift.
 • Hvor lang tid har du på deg?
  Dette henger jo ofte sammen med omfanget av oppgaven. Har du kort tidsfrist, må du også vurdere om du har tid nok til å skaffe litteraturen. Finnes den på biblioteket? Er det ventelister, må det bestilles? Finnes det tilgjengelig på nettet? Det er viktig at du avklarer dette i god tid.
 • Hva med språk?
  Hvilke språk kan du godt nok til å kunne lese en fagtekst?
 • Hva er typisk for emnet ditt?
  Tenk gjennom om dette er et fagfelt hvor ting endrer seg raskt. Husk at det tar tid å skrive og trykke bøker i forhold til f.eks. å gi ut tidsskriftsartikler.

Hvilke informasjonskilder bør du bruke?

Biblioteket ved NTNU har laget fine nettsider som hjelper deg til å forstå kildekritikk. VIKO gir hjelp til informasjonssøk og oppgaveskriving.

Klikk for mer iinformasjon om ulike kilder

Mer hjelp til å forstå og øve

Gode veiledninger finner du også ved de ulike høyskolene og universitetene

Søk & Skriv som tilhører Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen.

VIKO - Veien til informasjonskompetanse. VIKO er et interaktivt kurs i informasjonskompetanse laget for studenter ved NTNU. Det består av syv ulike moduler eller deler og skal kunne brukes til hjelp i informasjonssøking og oppgaveskriving.