6d. Bruk av illustrasjoner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 03. feb. 2015
  • 08. mar. 2016

6d. Bruk av illustrasjoner

Her får du en liten, enkel innføring i bruk av bilder, fotografier, figurer og tabeller i oppgaven

Det ser ut til å være en utbredt misforståelse at alt du finner på nettet kan du kopiere og benytte. Det er ikke tilfelle. Det kan dessverre ofte være vanskelig å finne ut hvilke opphavsrettslige vilkår som gjelder for det enkelte bilde. Tommelfingerregelen er derfor, er du i tvil bør du la være å benytte den.

HUSK AT

Alle illustrasjonene skal:

nummereres fortløpende gjennom hele oppgaven din.
ha en forklarende overskrift.
ha opplysninger om hvor illustrasjonen er hentet fra.
ha opplysninger om copyright.
ha egen ramme rundt det hele. (sett illustrasjonen inn i en teksboks)

Bilder og andre illustrasjoner oppgis vanligvis ikke i litteraturlista/kildelista.
Bruk eventuelt egen bildeliste/illustrasjonsliste.

Som elev og ansatt i videregående skole, er det utarbeidet gode avtaler som gjør at du i stor grad, helt lovlig, kan benytte mye av det materiale du finner i egne oppgaver og i undervisningen. Forutsetningen er at du ikke publiserer dette for allmennheten, og at du krediterer opphavsmannen etter god skikk.

På samme måte som for litterære henvisninger, skal også illustrasjoner siteres og ha en henvisning. Illustrasjonene skal imidlertid ikke flettes inn i kilde/referanselista, men kan om ønskelig listes opp i en egen bildeliste/figurliste.

Dette kan du automatisere i Word. 

Eksempler på dette vil vi publisere senere.

Eksempler på undertekster til figurer, tabeller og fotografier

Figur 1: Arbeidsløse i desember 2014. Hentet fra SSB (2015): https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned

Figur 2: Høyeste lufttemperatur i Norge - årlig fra 1990-2014.Hentet fra Yr (2015) http://yr.no

Illustrasjon 1: Munch, E. (1843) Skrik [maleri]. Hentet fra http://www.nasjonalmuseet.no/filestore/Utstillinger_og_aktiviteter/Utstillinger/Faste/Livets_dans/NG.M.00939-200MS-A32.jpg

 

Mer hjelp til å forstå og øve

God oppskrift fra Biblioteket ved Høgskolen i Oslo og Akershus på hvordan du skal henvise til bilder og figurer på en korrekt måte  (s. 29-32)

Enkel oppskrift fra Biblioteket ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold