6b. Å henvise - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Torunn Aas
  • 31. mar. 2014
  • 30. jan. 2015

6b. Å henvise

Når du skriver en tekst og fletter inn sitatene dine, enten som korte eller lange direkte sitater, eller som indirekte sitater (parafraser), skal du alltid tett på sitatet komme med henvisningen.

Henvisningen består av en parantes med forfatters etternavn og utgivelsesårstallet. Dersom du har klippet inn et direkte sitat, skal du også ha med sidetallet.

Når du skriver, er det ofte naturlig å flette inn sitatet på en slik måte at du skriver om med dine egne ord. Da har du et indirekte sitat. Har du da nevnt forfatteren i teksten din, skal ikke navnet gjentas i parantesen.

Eksempler på henvisninger:

Du skriver en tekst og sier at ifølge Anderson, Petterson og Lindstrøm (1972) er det gjort funn som viser at prisene på tivoliaktiviteter har økt betydelig de siste 30 år.

Legg merke til at sitatet her er skrevet med egne ord, og derfor er et indirekte sitat. Da sier APA at det ikke er påkrevet med sidetall. Det er imidlertid ikke feil å gjøre det, og det vil opplagt være enklere for leseren å finne sitatet. Altså kunne en like god løsning ha vært:

Du skriver en tekst og sier at ifølge Anderson, Petterson og Lindstrøm (1972, s. 24) er det gjort funn som viser at prisene på tivoliaktiviteter har økt betydelig de siste 30 år.

Da har du laget en henvisning av typen "tre, fire eller fem forfattere" i kolonne A i tabellen nedenfor. Om du senere i teksten kommer med et nytt sitat fra samme kilde, kan det se slik ut:

"Ti for de voksne og fem for de små" (Anderson et al., 1972, s. 18). Dette hevder de er gjennomsnittsprisen...

Her ser vi av anførselstegnet at du har et direkte, kort sitat. Henvisningen skal inneholde forfatternavnet, årstallet og sidetallet. Siden vi har en henvisning med "tre, fire eller fem forfattere", forfatternavnet står ikke i teksten og du har benyttet kilden tidligere,  benytter du deg av kolonne D.

Tabell over henvisningsvarianter

Type henvisning

A.

Forfatternavnet forekommer i sitatet.

Første gangs henvisning.

B.

Forfatternavnet forekommer i sitatet.

Påfølgende henvisninger.

C.

Parantesformat. Dvs at forfatternavnet ikke forkommer i selve sitatet.

Første gangs henvisning.

D.

Parantesformat. Dvs at forfatternavnet ikke forkommer i selve sitatet.

Påfølgende henvisninger.

Et arbeid av en enkelt forfatter

Jensen (2006) hevder at...

Jensen (2006)

(Jensen, 2006)

(Jensen, 2006)

Et arbeid av to forfattere

...Hos Sjöwall og Wahlöö (2002)...

...Hos Sjöwall og Wahlöö (2002)

(Sjöwall & Wahlöö, 2002)

(Sjöwall & Wahlöö, 2002)

Et arbeid av tre, fire og fem forfattere

Ifølge Anderson, Petterson og Lindstrøm (1972)...

 

… (Anderson, Petterson, & Lindstrøm, 1972)

... (Anderson et al., 1972)

Et arbeid av seks eller flere forfattere

   

... (Rognes et al., 2009)

... (Rognes et al., 2009)

Husk at

Kildehenvisning:

En merknad i parantes i teksten som følger tett på sitatet. I parantesen skal fortatters etternavn, dokumentets utgivelsesår og sidetall for sitatet stå. Denne henvisningen gjør det enklere å finne frem til den fullstendige beskrivelsen av kilden i referanselista.

 

Mer hjelp til å forstå og øve

Mer informasjon om henvisninger kan du finne på nettsidene Søk & Skriv som tilhører Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Bergen.

Trenger du mer kunnskap om APA-stilen kan du gå direkte til APAs nettsider