Prosjekter/Satsningsområder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 03. mai. 2013
 • 09. okt. 2013

Prosjekter/Satsningsområder

På Nøtterøy videregående skole ønsker vi hele tiden å sette oss nye mål og anstrenge oss for at en god skole skal bli enda bedre. Våre satsningsområder i tiden framover er samlet i en plan som vi kaller NVS 2016.

Vi strekker oss litt lenger…

Utgangspunktet for våre satsningsområder og prosjekter kan sammenfattes i; «lære mer, fullføre og bestå» -« gjennom engasjert samarbeid og inkluderende holdning». Vi har grunnleggende tro på samarbeid og betydningen av å gjøre hverandre gode. Som alle andre videregående skoler i Vestfold er vi opptatt av at flest mulig av våre elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Vi er også opptatt av at våre elever skal strekke seg så langt som mulig innenfor deres forutsetninger og interesser. Det betyr at noen elever må få hjelp til å komme seg igjennom årene i videregående skole på tross av mye annet som kan være utfordrende i deres liv, andre elever trenger utfordringer og litt ekstra «pust i nakken» for å prestere i forhold til deres muligheter. For å nå våre mål er et godt læringsmiljø og trivsel viktig! I tiden fram mot 2016 vil vi ha fokus på:

 • Profesjonalitet og kultur
 • Tiltak som fremmer et godt elevmiljø
 • Felles regelhåndtering
 • Vurdering for læring
 • Klasseledelse
 • Oppfølging av fravær

Prosjekter som løfter oss
Som en del av å være en utviklingsorientert skole så har vi stadig noen prosjekter som skal bidra til ekstra løft og inspirasjon, for både ansatte og elever.

Helsefremmende skole
Prosjektet har fokus på å fremme helse og trivsel hos alle i skolesamfunnet. Vi deltar i prosjektet sammen med Nøtterøy kommune, Høgskolen i Vestfold og Vestfold idrettskrets. Formålet er å bedre trivsel, tilhørighet og mestring hos barn/unge og ansatte i deltagende enheter gjennom en helhetlig og systematisk satsning på helsefremmende arbeid. Satsningsområdet er rettet mot å fremme psykososial helse, først og fremst i elevgruppa.

Les mer om vårt helsefremmende prosjekt 

Realfag på hodet
Et prosjekt i omvendt undervisning (OU). Forenklet sagt handler OU om at eleven på egenhånd forbereder seg på dagens emne ved å følge videoundervisning, og at lærer og elever bruker en stor del av undervisningstiden på skolen til gruppediskusjoner, analyse, problemløsing, vurdering av metoder og strategi, og arbeid med mer krevende oppgaver. Det vil si den delen av læringen som per i dag får for lite oppmerksomhet og som ofte må vike for lærerens direkte instruksjon.

Lektor 2
Et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole.

Lektor2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget.

Les mer om våre prosjekter i menyen til venstre.