Erasmus+ - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Liv-Berit Misund
  • 12. mar. 2015
  • 13. mar. 2015

Erasmus+

Utenlandspraksis for elever i 2BUA og 2HFA i Krakow 2015

Nøtterøy vgs har fått støtte fra Erasmus+ til utenlandspraksis for elever som går Helsearbeiderfag (2HFA) og Barne- og ungdomsarbeiderfag (2BUA).
6 elever er i uke 11 og 12 yrkesutplassert i barnehager og helseinstitusjoner i Krakow, Polen.

Bakgrunn:

Vestfold er et optimistisk og framtidsrettet fylke, preget av respekt for det kulturelle og kreative mangfoldet blant menneskene som bor her. En hovedarena er arbeidslivet. Behovet for kunnskap, forståelse og toleranse overfor andre kulturer vil søkes møtt gjennom ulike prosjekter rettet mot ungdom spesielt, men også borgerne generelt. I videregående skoler skal fokus på internasjonalisering reflekteres i skolens virksomhetsplaner.

Vår målsetting:

Nøtterøy vgs ønsker via internasjonalisering å gi et godt og variert undervisningstilbud som skal ruste elevene for framtiden og gjøre dem til konkurransedyktige arbeidstakere.
I årsplanen for barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ligger det flere uker med praksis i barnehager/skoler og innen helseinstitusjoner.  Teorien forankres i praksis slik at det blir lettere å forstå innholdet og nytten av ulike arbeidsoppgaver.

Det at elever kan få to uker av praksisen i utlandet vil gi dem en ny dimensjon hvor økt kulturforståelse og selvstendighet blir styrket. All praksis er motivasjonsfremmende, men utenlandspraksis bedrer forståelse for andre arbeidsmetoder, rutiner, holdninger og verdier som gir nyttig ballast til arbeid i et flerkulturelt samfunn som Norge er. Når motivasjonen stiger øker tilstedeværelsen på skolen og frafall forhindres.

Internasjonalt samarbeid:

Nøtterøy vgs ser viktigheten av internasjonalt samarbeid for å forberede våre elever på arbeid de skal inn i. Et flerkulturelt samfunn gjør at vi må utdanne arbeidstakere innen helse- og oppvekst som har kunnskap om andre kulturer.
Kompetansen elevene kommer tilbake til skolen med implementeres inn i reviderte fagplaner og dermed blir erfaringene en del av den reviderte årsplanen. Gjennom denne typen internasjonal utenlandspraksis utvikles barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfagets pensum til stadig å få mer flerkulturell fokus.

 

Les mer om Erasmus+ her

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Artikkel og blogg fra elevenes praksis i Krakow 2015