Realfag på hodet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • Ellen Maryann Rosenhave
  • 17. sep. 2013
  • 07. okt. 2013

Realfag på hodet

Omvendt undervisning er et begrep som har dukket opp de seneste årene, og vårt skoleutviklingsprosjekt dette året handler om nettopp det. Ny teknologi kombineres med nytenking innen pedagogikk både i og utenfor klasserommet.

Både nasjonal og internasjonal forskning peker på norske elevers svake prestasjoner innen områder som problemløsing, metodevalg og kreativ anvendelse av kunnskap og ferdigheter. Samtidig er det på landsbasis jevnt over lite som har endret seg når det gjelder undervisningsformen, og da særlig innen realfagene og i videregående skole, til tross for innføring av IKT og PC til elevene.

Ved Nøtterøy videregående skole stilte vi oss spørsmålet: Finnes det noen måte å dra nytte av de nye mulighetene den digitale hverdagen gir, tenke nytt og annerledes om hvordan læreren best kan bruke sin tid sammen med elevene, og samtidig øke alle elevenes læringsutbytte? Vi mener det.

Forenklet sagt handler omvendt undervisning om at elevene som hjemmearbeid forbereder seg på dagens emne gjennom å følge videoundervisning, og at lærer og elev bruker en stor del av undervisningstiden på skolen til gruppediskusjoner, analyse, problemløsing, vurdering av metoder og strategi, og arbeid med mer krevende oppgaver. Det vil si den delen av læringen som som oftest får for lite oppmerksomhet og må vike for lærerens direkte instruksjon.

Et nettsøk på “flipped classroom” eller “omvendt undervisning” kan gi en ide om hva som ligger i begrepet og om hvordan det kan arte seg ved ulike skoler og i ulike klasserom. Har du spørsmål om vårt prosjekt kan du ta kontakt med prosjektleder Sindre Homlong eller studierektor Maryann Rosenhave.