Skolens visjon og verdier - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 11. sep. 2013
  • 07. okt. 2013

Skolens visjon og verdier

Faglig stolthet
Vi har dyktige ansatte i alle deler av organisasjonen med god faglig kompetanse. Våre ansatte har alle fokus på faglig utvikling. Vi er stolte av den viktige jobben som gjøres på skolen for å yte god service og legge best mulig til rette for læring og personlig utvikling for alle våre elever.

Inkluderende holdning
Vi er opptatt av at alle skal føle seg sett og akseptert for den de er. Dette gjelder for både elever og ansatte. Vi er opptatt av helse og trivsel hos alle i skolesamfunnet. Vår målsetning er at alle i skolemiljøet skal føle seg inkludert og en del av et lag der vi alle ønsker å gjøre hverandre gode.

Engasjert samarbeid
Lærer og elev, og elevene seg imellom, samarbeider for å oppnå best mulig læringsmiljø. Vi er også opptatt av at skolens ansatte skal samarbeide på en god måte og ta felles ansvar for best mulig opplæring for alle våre elever. Vi ønsker et mest mulig likeverdig opplæringstilbud til alle våre elever, uavhengig av hvilken klasse de går i og hvilke lærere de har.

Nærhet
Vi skal være et tydelig kompetansemiljø på øyene og samarbeide godt med Nøtterøy kommune og andre partnere i lokalmiljøet. Med nærhet mener vi også at elevene våre skal oppleve at det er kort vei til alle i skolesamfunnet når de trenger hjelp og støtte. Vi ønsker også nærhet til foreldre og samfunnet rundt skolen.