Helse- og oppvekstfag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

Helse- og oppvekstfag

Dette er en utdanning med mange muligheter for interessante, givende og etterspurte yrker innenfor de fleste sider av helsevesenet.

Helse- og oppvekstfag generell info

Visste du at Norge kan komme til å mangle opptil 20 000 hjelpepleiere og omsorgsarbeidere i 2020? Med helse- og oppvekstfag skaffer du deg et yrke i løpet av videregående opplæring.

Helsearbeiderfag

Helsefagarbeider er et nytt fag som erstatter de yrkene som tidligere hadde tittel som hjelpepleier og omsorgsarbeider. Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for brukere av helse- og sosialtjenester.
Behandling av sår2

Helseservicefag

Helseservice er 2. året på veien til å velge et av 3 spennende yrker apotektekniker, tannhelsesekretær eller helsesekretær. Opplæringen gir deg grunnlaget for VG3 og muligheter for å prøve deg i praksis, jobbe tverrfaglig og få en helhetlig kompetanse.
Spikking

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Barn og unges oppvekstsvilkår er i stadig endring, og det er en spennende utfordring for fagarbeideren å delta i denne endrings- og utviklingsprosessen.
Piller i glass

Apotektekniker

Apotekteknikerutdannelsen er et 3-årig løp i videregående skole. Du kan gjennomføre hele utdannelsen på Nøtterøy videregående skole, og du blir rødruss på lik linje med våre elever på studiespesialisering.

Helse- og oppvekstfag med studie-spesialisering

I denne spesielle HO-varianten får elevene tilbud om et 3-årig løp med alle årene på skolen. I modellen er det større vekt på teorifagene enn det som vanligvis kreves på yrkesfaglige utdanningsprogram.