Barne- og ungdomsarbeiderfag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • Solveig Skillingshaug Foto: Kjersti Holm
 • 10. sep. 2013
 • 07. okt. 2014

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Barne- og ungdomsarbeiderfag fører frem til kompetanseplattform som fagarbeider. Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge fra 0-18 år. Utøvelsen av faget krever politiattest.

 

Kronelaging

 Barn og unges oppvekstsvilkår er i stadig endring, og det er en spennende utfordring for fagarbeideren å delta i denne endrings- og utviklingsprosessen.

Gode pedagogiske tilbud til barn og unge er en forutsetning for å lykkes med integrering og gode utviklingsmuligheter for alle i et mangfoldig samfunn.

Vi på barne- og ungdomsarbeiderfag på Nøtterøy videregående skole, er opptatt av å gjøre opplæringa så praktisk som mulig.

Dette gjør vi ved å legge opp undervisningen med:

 • Teoretisk undervisning med utgangspunkt i praksis
 • Praksis i:
  •  barnehage,
  • skole/skolefritidsordning
  • Mulighet for internasjonal praksis i 14 dager
 • Aktiviteter med og uten barn/unge i:
  • Friluftsliv og fysisk aktivitet hele skoleåret
  • Forming, litteratur, musikk og dramaaktiviteter
  • Mat og måltider

Du må være innstilt på:

 • Å arbeid med barn og unge i alderen 0 til 18 år
 • Ha positiv innstilling til å være ute
 • Å utfordre deg selv i nye aktiviteter
 • Å reflektere over egne opplevelser og erfaringer

 

Kronelaging