Psykologi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 18. sep. 2013
  • 22. sep. 2013

Psykologi

Psykologi gir en innføring i sentrale psykologiske emner, en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder, og trekk ved den moderne psykologiske historie.

Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og faget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse.
Opplæringen skal bidra til å stimulere den enkelte til å tenke, forstå og reflektere over samspill mellom individ og samfunn i et livslangt perspektiv, og gi den enkelte økt forståelse, respekt og toleranse uavhengig av kultur og bakgrunn.

Psykologifaget skal bidra til å utvikle evne til samarbeid, kreativitet og analytisk refleksjon.
Programfaget skal utvikle kompetanse som kan danne grunnlag i samfunns- og yrkesliv og for videre studier.

Psykologi består av to programfag: Psykologi 1 og Psykologi 2 som kan velges uavhengig av hverandre