Rettslære - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • Hallgeir Kihle
 • 22. nov. 2013
 • 22. nov. 2013

Rettslære

På alle livets områder og i alle yrker er det lover og regler som man bør kjenne til og som man må forholde seg til. Formålet med faget rettslære er å gi forståelse for at vårt samfunn er regulert av lover og regler. Faget skal utvikle evnen til å tolke og anvende lovene både privat og i yrkeslivet. Faget skal lære oss til å skille mellom rett og rettferdighet og lære oss å tenke over hvorvidt lovene er juridisk og etisk gode. Rettslære som skolefag skal også vekke interessen for jussen og gjøre deg bedre egnet til videre studier i faget.

I rettslære er det viktig å kunne uttrykke seg godt både skriftlig og muntlig og lære seg til å se en sak fra flere sider. Bruk av juridisk metode i oppgaveløsning er sentralt i faget og vil sette deg i stand til å vurdere og løse juridiske problemer.

 

Rettslære består av flere hovedområder:

 

Rettslære 1:

 • Metodelære
 • Familierett
 • Arverett
 • Arbeidsrett og likestilling
 • Erstatningrett
 • Kjøps- og forbrukerrett
 • Personvern
 • Menneskerettigheter

Rettslære 2 :

 • Metodelære
 • Strafferett
 • Rettergangsordningen
 • Avtalerett
 • Kjøps- og forbrukerrett
 • Forvaltningsrett