Om fylkeskommunen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Om fylkeskommunen

 • 21. feb. 2013
 • 28. jun. 2017
 • Fylkeskommunen

Du møter fylkeskommunen når du tar videregående opplæring, reiser med buss, bruker fylkesveiene, besøker tannklinikkene, bruker kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner.

Samfunnsoppdraget

Vestfold fylkeskommunes hovedoppgave er å utvikle Vestfold-samfunnet. Den oppgaven er overordnet enten fylkeskommunen som tjenesteprodusent, eier, bestiller, myndighetsutøver, planmyndighet, initiativtaker eller samarbeidspartner.

Fylkeskommunen:

 • legger rammer for dagens innbyggere og for Vestfolds framtid. Vi leverer tjenester på viktige områder som videregående opplæring, samferdsel og tannhelse.
 • er politisk styrt, regionalt forvaltningsnivå, med fylkestinget og fylkesordføreren som øverste ledelse.
 • skal være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter.
 • skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.
 • har ansvar for å levere gode tjenester. De største tjenesteområdene er videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveier, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner.

Les mer om Vestfold fylkeskommune i vår informasjonsbrosjyre "Dette er Vestfold fylkeskommune".

Informasjonsbrosjyre om Vestfold fylkeskommune (forside)

Administrasjon og politikk

Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for vestfoldsamfunnet, og hvordan vi kommer oss dit. Fylkespolitikernes fremste oppgave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling.

Administrasjonen i Vestfold fylkeskommune fremmer strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til arbeidet som skal gjøres innen for eksempel utdanning, næringsliv, folkehelse, transport og kollektivtrafikk, klima, miljø og kultur.

Alle medarbeidere i Vestfold fylkeskommune spiller en viktig rolle i utførelsen av samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge. De to andre forvaltningsnivåene er kommune og stat.

Fylkesrådmann Egil Johansen er øverste administrative leder. Fylkesordfører Rune Hogsnes er øverste leder.
Fra venstre: Fylkesrådmann Egil Johansen er øverste administrative leder. Fylkesordfører Rune Hogsnes (H) er øverste politiske leder i Vestfold fylkeskommune.

Les mer om fylkeskommunens organisasjonspolitikk her (vfk.no)