Kommunikasjon - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 21. mar. 2013
 • 10. feb. 2017
 • Vestfold fylke

Kommunikasjon

Vestfold fylkeskommunes visjon for kommunikasjon er "Åpen aktiv og tydelig". Fylkeskommunen skal være synlig og kjent blant innbyggerne.

Fylkeskommunen skal:

 • sikre innbyggerne og brukerne god og relevant informasjon om fylkeskommunens virksomhet og tjenestetilbudog om politiske saker som berører dem.
 • ha et godt omdømme.

Fylkeskommunens prinsipper for kommunikasjon er basert på statens kommunikasjonspolitikk og gjeldende relevant lovverk og kartlagte behov.

Prinsippene er:

 • Åpenhet
 • Helhet
 • Aktiv
 • Inkludering
 • Medvirkning

Sammen med vår felles visjon "Sammen om Vestfolds framtid" og verdiene åpen, modig, rettferdig og profesjonell, er kommunikasjonsstrategien og handlingsplanen virkemidler for å nå målene.

Handlingsplanens seks tiltak:
 1. Grafisk profil
 2. Nye internettsider
 3. Ansattportal
 4. Kompetanseutvikling
 5. Kommunikasjonsplaner
 6. Rutiner og retningslinjer for kommunikasjon

Januar 2012 lanserte fylkeskommunen felles grafisk profil. Det var et viktig skritt mot å bli en mer synlig og gjenkjennbar fylkeskommune.

Våren 2013 ble nye nettsider for fylkeskommunen lansert.

Arbeidet med kompetanseutvikling er kontinuerlig og består av både kurs, medietrening og vedlikehold av kommunikasjonsnettverket i organisasjonen.

Høsten 2014 lanseres første utgave av ansattportal for alle ansatte.