Fylkesvåpenet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 23. feb. 2013
  • 10. feb. 2017

Fylkesvåpenet

Fylkesvåpenet for Vestfold er en gull kongekrone på rød bunn.

Vestfold fylkeskommunes våpen er etter kongelig resolusjon av 30. januar 1970 en gull kongekrone satt på rød bunn. Begrepet fylkesvåpen omfatter også enhver annen heraldisk form som det kan bli praktisk å framstille våpenet i.

Eiendomsrett og bruksrett

Fylkeskommunen eier våpenet i enhver form og har bruksretten. Bruken, formene og deres kvalitet bestemmes og kontrolleres av fylkesutvalget.

Generelle bruksregler

Hovedregelen er at våpenet bare kan brukes av fylkeskommunen og de fylkeskommunale administrasjoner og institusjoner under utøvelsen av fylkeskommunal virksomhet.

Generelt gjelder at fylkesvåpenet - bortsett fra sammenstilling med rikssymbolene - skal ha plass øverst i forhold til annet billedutstyr eller tekst på trykksaker og dokumenter og i annen anvendelse der slik sammenstilling forekommer. Som regel bør våpenet stå så fritt som mulig, og det er vikitg at våpenet blir i passende størrelse. Ved sammenstilling med rikssymbolene har disse høyere rang enn fylkesvåpenet.

Våpenet kan fritt gjengis i undervisning og belæring eller til ren dekorasjon under slike forhold at bruken ikke kan misoppfattes som representerende fylkeskommunal institusjon eller tiltak. (Jfr.kgl.res. 20/5 1927 om bruk av riksvåpen § 4).

I tvilstilfelle blir saken avgjort av fylkesutvalget.

Bruk av våpenet i forbindelse med souvernirer eller lignende må ikke finne sted uten samtykke fra fylkesutvalget.

(Reglene ble fastsatt av fylkesutvalget 25/1 1971 under sak 44/71)

Utforming av våpenet

Våpenet er tegnet av Hallvard Trætteberg. Motivet som er valgt henspiller på fylkets historie. Vestfolds krone viser til tradisjonen om at den gammelnorske kongeætten hadde sitt utspring fra Ynglingeætten i Vestfold. Kløverbladkronen har vanlig middelalderform.

Fylkesvåpenet og fylkeskommunens logo skal ikke brukes uten godkjenning.