Samfunnsoppdraget - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 26. feb. 2013
  • 10. feb. 2017

Samfunnsoppdraget

Fylkeskommunen legger rammer for dagens innbyggere og for Vestfolds framtid. Vi leverer tjenester på viktige områder som videregående opplæring, samferdsel og tannhelse.

Fylkeskommunen er politisk styrt, regionalt forvaltningsnivå, med fylkestinget og fylkesordføreren som øverste ledelse. Fylkesordfører for inneværende periode er Rune Hogsnes (H).

Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør og legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirke arealbruken, bevare kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Fylkeskommunen skal påse at viktige verdier i samfunnet ikke går tapt. Dette skal vi gjøre ved å ta initiativ og mobilisere ulike samfunnsaktører til å dra sammen mot felles mål.

Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester. De største tjenesteområdene er videregående opplæring, kollektivtrafikk, fylkesveier, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og kulturminner.

Administrasjon og politikk

Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for vestfoldsamfunnet, og hvordan vi kommer oss dit. Fylkespolitikernes fremste oppgave er å stake ut kursen framover og prioritere mellom de oppgavene som anses som viktige for fylkets utvikling.

Administrasjonen i Vestfold fylkeskommune fremmer strategier for de ulike politikkområdene. Strategiene gir politikerne mulighet til å drøfte og gi retning til arbeidet som skal gjøres innen for eksempel utdanning, næringsliv, folkehelse, transport og kollektivtrafikk, klima, miljø og kultur.

Alle medarbeidere i Vestfold fylkeskommune spiller en viktig rolle i utførelsen av samfunnsoppdraget.

Fylkeskommunen er det mellomste av de tre forvaltningsnivåene i Norge. De to andre forvaltningsnivåene er kommune og stat.

Fylkesrådmann Egil Johansen er øverste administrative leder.