Aktuelt - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

Aktuelt

Se oversikt over fremdriften i kommuneplaner

12. januar 2018

Vestfold fylkeskommune har sammenstilt denne oversikten over fremdriften i kommuneplanene for våren 2018.

Les mer

Tips om overvann fra Norsk vann

21. november 2017

Hvordan sikre bolig og eiendom mot oversvømmelse og skader? I denne veilederen utarbeidet av Norsk vann finner du tips og råd til huseiere.

Les mer

Veileder til lokal overvannshåndtering

2. februar 2017

Det er utarbeidet en veileder i lokal overvannshåndtering (januar 2017) som er rettet mot små og mellomstore kommuner.

Les mer

Veileder til matjordplan

2. februar 2017

Det har nylig blitt utarbeidet en veileder til matjordplan.

Les mer

Ny veileder til retningslinje om støy

18. januar 2017

Miljødirektoratet har laget en veileder til deg som jobber med støy i arealplanleggingen

Les mer
Mer ekstremnedbør kan forventes i Vestfold i fremtiden. Foto copyright Birgit Brosø

Klimaprofil for Vestfold overlevert fylkestinget

21. desember 2015

Klima i Vestfold endres. Større utfordringer med flom, overvann, skred og havnivåstigning viser klimaprofilen for kommunene i Vestfold i fremtiden.

Les mer