Klimaprofil for Vestfold overlevert fylkestinget - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Mer ekstremnedbør kan forventes i Vestfold i fremtiden. Foto copyright Birgit Brosø
  • Foto: Birgit Brosø
  • 21. des. 2015
  • 21. des. 2015

Klimaprofil for Vestfold overlevert fylkestinget

Klima i Vestfold endres. Større utfordringer med flom, overvann, skred og havnivåstigning viser klimaprofilen for kommunene i Vestfold i fremtiden.

Norges vassdrags- og energidirektorat overleverte klimaprofilen til fylkesordfører Rune Hogsnes og hovedutvalgslederne Lene Camilla Westgaard-Halle og Hans Hilding Hønsvall under dagens fylkesting.

Profilen er utabeidet på bestilling fra en av temagruppene for Regional plan for klima og energi, som også ble vedtatt i dag.

Profilen blir sendt ut digitalt til alle kommunene i fylket.

Les mer om saken...
Se hele klimaprofilen for Vestfold...