Veileder til matjordplan - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 02. feb. 2017
  • 02. feb. 2017

Veileder til matjordplan

Det har nylig blitt utarbeidet en veileder til matjordplan.

Den skal fungere som et hjelpemiddel til kommunene og planleggere for å følge opp retningslinje 2.1.2 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk:  I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon.

Fra kommunene har det kommet mange spørsmål om hvordan denne retningslinjen skulle håndteres i plansammenheng. I handlingsplanen til RPBA ble det derfor satt opp et tiltak for å utvikle en «matjordplan». Det skulle være en felles mal/veiledning/kravspekk, med bakgrunn i retningslinjen.

Last ned "veileder til matjordplan" her...