Digital plandialog - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 29. aug. 2014
  • 29. aug. 2014

Digital plandialog - planinformasjon på nett

Digital plandialog er en nettbasert løsning innført blant annet i 12K. Det tar utgangspunkt i kommunens kartsystem og sak/arkivsystem. Løsningen gir informasjon og innsyn til all relevant informasjon knytte til arealplanleggingen på et sted via kommunens hjemmeside. Ved bruk av løsningen vil man få oppdatert informasjon om følgende:

  • Alle vedtatte arealplaner i kommunen.
  • Status i alle pågående arealplanprosesser i kommunen med mulighet for å sende uttalelse direkte fra siden.
  • Tilgang til alle saksdokumenter i den konkrete saken.

Digital plandialog

Viser hvordan informasjonen fremtrer på nett.