Barnetråkk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 12. mai. 2016
  • 26. okt. 2017

Barnetråkk

Barn og unges stemme er viktig når vi bygger fremtiden. Barnetråkk er en metode å kartlegge barn og unges bruk av arealene på. I arealplanleggingen er kartene til god støtte for planleggere og beslutningstakere.

Barnetråkk handler om at barn og unge registrerer sin bruk av nærmiljøet på kart, og disse inngår som temakart i kommuneplanen. Barnetråkk er å ta barns kunnskap om sin bruk av arealene i nærmiljøet på alvor. Barnetråkk er å gi barn en stemme i samfunnsutviklingen og er demokrati i praksis. Barnetråkk er et konkret og nyttig planverktøy. Barnetråkkregistrering utføres i samarbeid med skolene.