Hvem kan utarbeide reguleringsplan? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 02. jun. 2014
 • 09. jun. 2014

Hvem kan utarbeide reguleringsplan?

Private forslagsstillere (utbyggere etc) kan fremme forslag til detaljregulering. Plan- og bygningsloven stiller krav om at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Som oftest vil det være en plankonsulent med god kunnskap om plan- og bygningsloven, om hvordan planer utarbeides, og om hvordan planprosesser skal gjennomføres. Bistand fra fagkyndig vil også lette planprosessen og bidra til god dialog med kommunen. 

Fagkyndig må ha tilstrekkelig kunnskap om:

 • Plansystemet
 • Planprosessene
 • Plankart med kravspesifikasjon for utveksling av digitale plandata
 • Utarbeidelse av planbestemmelser
 • Utarbeidelse av planbeskrivelse og metodeanvendelse
 • Kommunale bestemmelser og retningslinjer
 • Nasjonal og regionale retningslinjer
 • Planutforming


Når det er krevet utarbeidelse av områdereguleringer, er det kommunen som formelt står for utarbeidelsen av plan. Kommunen kan overlate til private å utarbeide forslaget, men det må også da benyttes fagkyndige for å utarbeide plandokumentene.