Kommuneplanen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
Et utsnitt av en arealplan
  • 02. jun. 2014
  • 05. sep. 2014

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende plan for arealbruken i hele kommunen. Planen består av et plankart med tilhørende utfyllende bestemmelser. I tillegg kan kommunen gi retningslinjer som ikke har den samme juridiske binding som bestemmelsene.

Kommuneplanen revideres normalt hvert fjerde år. Kommunene gjennomfører da omfattende prosesser for at alle skal kunne holde seg orientert om planarbeidet og komme med sine innspill og synspunkter. Hvordan kommuneplanarbeidet planlegges gjennomført skal beskrives i et planprogram. Private vil ofte inviteres til å komme med forslag til arealdisponeringer i kommuneplanen. Forslag til nye utbyggingsområder konsekvensutredes og vurderes i forhold til både nasjonale, regionale og kommunens egne arealstrategier.