Om planportalen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 29. aug. 2014
 • 29. aug. 2014

Om planportalen

Planportal Vestfold – er en nettbasert informasjonstjeneste utarbeidet i et samarbeid mellom KS og regionale myndigheter i Vestfold. Det er styret i KS som har vært oppdragsgiver for utviklingsprosjektet. Hensikten med planportalen er:

 • å styrke kunnskapen og innsikten i hvordan planprosessene fungerer
 • å styrke samarbeid og samhandling i arealsaker på tvers av forvaltningsnivåene
 • å øke tydelighet og forutsigbarhet og dermed redusere konfliktnivået i arealsaker
 • å effektivisere saksbehandlingen gjennom lett tilgjengelig informasjon og færre konfliktsaker

Målgrupper for Planportalen er primært plansaksbehandlere og politikere både på kommunalt og regionalt nivå i Vestfold. Nettstedet kan likevel også ha stor verdi for konsulenter, næringsliv, interessegrupper og enkeltpersoner.

Planportal Vestfold er resultat av et godt samarbeid mellom en rekke aktører som er sentrale i arealforvaltningen:

 • Kommunesektorens interesse - og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
 • Vestfold fylkeskommune
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Statens vegvesen
 • Jernbaneverket
 • NVE
 • Mattilsynet
 • Kystverket
 • Fiskerimyndighetene
 • Bergvesenet


Representanter for kommunene Sande, Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Stokke, Sandefjord og Larvik har vært aktive bidragsytere i arbeidsgrupper. Planportalens samhandlingsdel har vært gjenstand for høring i alle kommunene.

Håndboken “Vestfolds lille grønne” kom første gang ut i 1999 og har siden utviklet seg til et viktig hjelpemiddel og informasjonskilde i arealforvaltningen i Vestfold. Gjennom revisjonen som er foretatt i 2010 er nettstedet bygget ytterligere ut.

Planportal Vestfold vil alltid kunne gjøres bedre. Vi imøteser tilbakemeldinger fra brukerne, ikke minst innspill til forbedringer som bl.a. kan formidles på post@planportalvestfold.no