Plannettverk i Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 29. aug. 2014
  • 20. jan. 2017

Plannettverk i Vestfold

Plannettverk i Vestfold er en arena for deling av planfaglige erfaringer og kunnskap. Plannettverket skal bidra til økt samhandling og oppdatering innen planlegging, saksbehandling, og utvikling.

Målgruppe: Alle som er involvert i kommunalt eller regionalt planarbeid og byggesaker. Saksbehandling, forslagstillere, arealplanleggere, kommuneutviklere, folkehelsekoordinatorer, ledere m.fl.

Primært skal nettverket være for administrasjonen, men enkelte ganger kan det være aktuelt å invitere andre aktører.

Møtene arrangeres i kommunene primært, men også andre arenaer er aktuelle.

Ambisjonen er fire møter i året og et studiebesøk hvert 2. år.

 

Arrangementer 2017

Torsdag

9.feb: Fylkeshuset. Skiringssal. Tema: Helhetlig boligplanlegging: hvordan skape gode boliger for alle?

Torsdag Torsdag 11. mai: Fagdag: Universell utforming
Torsdag Onsdag 14. juni: Tema og sted ikke avklart ennå

Redaksjon 2016: 

Alexander Karlsson, Rådgiver, Representant for Fylkesmannen

Anne-Therese Anvik, Larvik kommune, Kommunerepresentant

Emilie Lassen Bue, Tønsberg kommune, Kommunerepresentant

Hans-Petter Abrahamsen, Tjøme kommune, Kommunerepresentant

Linda Lomeland, Plansjef VFK, Ansvarlig

Hilde Hanson, Programansvarlig og koordinator, Fylkeskommunen

 

Innspill til Nettverk Vestfold: Hilde Hanson hildehan@vfk.no

Ønsker du å stå på e-postlisten til Plannettverk i Vestfold, og motta informasjon om samlingene?

Ta kontakt med 
Hilde Hanson
Telefon 99 69 20 58
E-post: hildehan@vfk.no